• Senex

Az AT 6 – AT 20 típusú szennyvíztisztítók telepítése

Házi szennyvíztisztítók AT 6 – AT 20 Aquatec VFL

 • munkagödör kiásása;
 • a beton alap elkészítése (150 mm vastag, szükség szerint betonvassal megerősített, egyenessége +/- 5 mm tűréshatáron belül);
 • a befolyó- és kifolyócsővezetékek árkainak kiásása, amelyek alapesetben a gödör közepe felé irányulnak;
 • a befolyó és kifolyó csövek lehelyezése oly módon, hogy egy bizonyos szakasz belógjon a munkagödörbe;
 • a befolyó cső végét alkalmassá kell tenni a tisztító befolyó csonk-tokjára (DN 125) való illesztésre;
 • a kifolyó csővezetéket a munkagödörben DN 125 tokkal kell befejezni, hogy rá lehessen illeszteni a kifolyó csonkra;
 • ha a csővezetékek nem egyenes vonalban vannak munkagödörhöz vezetve egyedi esetekben, akkor a tisztító telepítésének napjára megfelelő számú csőszerelvényt kell biztosítani;
 • a talajvíz szintjét a betonalap szintjére kell csökkenteni;
 • ellenőrizni kell a betonalap egyenességét, ha az egyenesség nincs az adott tűréshatáron belül (+/- 5 mm), a telepítés előtt cementes habarcs- vagy kövektől mentes homokréteggel kell kiegyenlíteni az egyenetlenségeket;
 • a telepítés előtt meg kell győződni arról, hogy a biológiai reaktor és a szennyvíztisztító egyéb tartályai nem tartalmaznak-e idegen tárgyakat, vagy esővizet, az esővizet a telepítés előtt ki kell szivattyúzni, az idegen tárgyakat eltávolítani;
 • a biológiai reaktor és a szennyvíztisztító egyéb tartályainak állapotát a telepítés előtt le kell ellenőrizni, ha a műtárgyak sérültek, a telepítést abba kell hagyni, és a forgalmazóval mielőbb kapcsolatba lépni a műtárgy javításának céljából még a munkagödörbe való helyezés előtt;
 • a telepítés előtt meg kell győződni arról, hogy a betonalapon nincsenek-e idegen tárgyak (kövek, agyag, stb.), az idegen tárgyakat a telepítés előtt el kell távolítani;
 • ha a légfúvó a biológiai reaktortól 5 m-nél távolabb van, a levegő csatlakozóvezetéket DN 50 PP vagy PVC védőcsőbe kell húzni;
 • a tartály lehelyezése a betonalapra két szerelővel manuálisan vagy daruval, mechanikai karral, stb;
 • a szennyvíztisztítót egyenletesen meg kell tölteni vízzel (nem szennyvízzel) az üzemi vízszintig, az egyes zárt terek, rekeszek feltöltését úgy kell elvégezni, hogy ne alakuljon ki 15 cm-nél nagyobb szintkülönbség, mivel ez a belső falak összetöréséhez vezethet;
 • a tartályok üzemvízszintig történő feltöltése után el lehet végezni a földvisszatöltést vagy a körbebetonozást a kivitelezési terv szerint, földdel való feltöltéskor a rétegeket 300 mm rétegekben kell tömöríteni, a visszatöltött föld nem tartalmazhat köveket, építkezési anyagokat vagy más tárgyakat melyek megsérthetik a műanyagtartályt;
 • rossz minőségű talaj esetén (agyagos, köves) kb.6-8 mm-es kaviccsal kell visszatöleteni a munkagödröt a tisztító körül;
 • a magas talajvízszint esetén alkalmazandó körbebetonozáskor fontos, hogy a szennyvíztisztítót fel kell engedni vízzel az üzemvízszintig, majd a betont 500- 1000 mm rétegekbe kell önteni a szennyvíztisztító körül, az egyes rétegek megkeményedése után lehet a többi réteget betonozni, egészen a földfelszínig;
 • elektromos tápkábelt kell húzni a légfúvóhoz, az előírásoknak megfelelően
 • a légfúvó elhelyezésére a legmegfelelőbb egy légfúvó aknában történő elhelyezés, amely a szennyvíztisztító közelében van elhelyezve, az akna és a biológiai reaktor között egy védőcsövet kell létesíteni, amely egyben az akna víztelenítésére is szolgál;
  a légfúvót elhelyezzük az aknában, a levegő csővezetéket rákötjük a légfúvóra, majd áthúzzuk egy PP-HT DN 50 védőcsövön, és végül össszekötjük a biológiai reaktoron található levegőelosztóval.
 • telepítés után a szennyvíztisztítót üzembe lehet helyezni. A szennyvíztisztító üzembehelyezését - megrendelés alapján - a forgalmazó végzi.
Típus  Biológiai reaktor méretei
átmérő [mm] 
Biológiai reaktor méretei
magasság [mm]
Befolyó cső szintje
[mm]
Kifolyó cső szintje
[mm]
Befolyó/kifolyó cső mérete
[mm]
AT 6 1400 1800 1300 1150 125/125
AT 8 1400 2200 1700 1500 125/125
AT 10 1750 2000 1500 1250 125/125
AT 12 1750 2200 1700 1500 125/125
AT 15 2100 2200 1700 1500 125/125
AT 20 2100 2700 2200 2000 125/125

 

Kötelezettség nélküli árajánlat a szennyvíztisztítóra


Top