Miért Aquatec AT kistisztító |             Árajánlatkérés | Kapcsolat

A telepítést korlátozó előírások

A tisztított szennyvíz szikkasztását, illetve a berendezések telepítését korlátozó előírások:
Az egyedi biológiai szennyvízkezelő kisberendezések telepítése a közelmúltban bekövetkezett számos jogszabályi változás következtében egyszerűbb lett, és a korábbinál szélesebb területeken vált elérhetővé.
2010. májusa óta már a felszín alatti vizek szempontjából fokozottan érzékeny területeken is lehet háztartási mennyiségben keletkező, egyedi szennyvízkezelő berendezésekkel tisztított háztartási szennyvizet szikkasztani (míg az ilyen területeken az oldómedencével tisztított háztartási szennyvíz szikkasztása továbbra is tilos). A számos változás ellenére a telepítés, illetve az elfolyó tisztított szennyvíz szikkasztása környezetvédelmi és ökológiai szempontok szem előtt tartása érdekében egyes területen továbbra is korlátozott, illetve tilos.
A fokozottan érzékeny területeken a szikkasztást a következő kivételek korlátozzák:
azokon a karsztos területeken, ahol a felszín alatti víztest nem éri el a jó kémiai állapotot, vagy a TSZP szerint nem a legalacsonyabb sérülékenységi kategóriába tartozik tisztított szennyvíz szikkasztása nem megengedett;
felszíni és felszín alatti vízbázisok belső és külső védőövezetén a szikkasztás nem engedélyezett;
a felszín alatti vízbázisok hidrogeológiai A és B védőövezetén egyedi vizsgálattól függően engedélyezhető a berendezések telepítése, illetve a tisztított szennyvíz szikkasztása;
nem lehet tisztított szennyvizet szikkasztani ott, ahol vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló kormányrendelet azt tiltja.
A Balaton törvényben foglaltak alapján berendezéseink telepíthetőek a Balaton, mint kiemelt üdülőkörzet partinak és partközelinek nem minősülő 2000 lakosegyenérték (LE) alatti településeinek belterületein, illetve beépítésre szánt területein. Ezeken a területeken oldómedencék valamint emésztők létesítését a jogszabály nem teszi lehetővé, csatorna hiányában nevesítetten szennyvízkezelő kisberendezés alkalmazását írja elő.